Att tänka på när du ska installera solceller i Dalarna

Det blir allt vanligare att se bostäder i Sverige utrustade med olika former av solceller. Trots bilden av att Sverige är ett land med begränsat antal soltimmar är antalet soltimmar i vissa delar av Sverige jämförbart med områden i centrala Europa.

Sverige svalare klimat har en gynnsam effekt på solcellernas verkningsgrad, så det finns därför stor potential att utvinna energi från solen i vårt land. För en säker installation av solceller finns det ett antal punkter att beakta. Vi listar en sammanställning nedan.

 • El- och brandsäkerhet
 • Elinstallation
 • När solcellsanläggningen är installerad

Säkerhetsaspekter att ta hänsyn till vid en installation av solceller i Dalarnas län

Det allt ökande intresset från privatpersoner att utvinna energi från solceller är miljömässigt positivt. Med den ökade kunskapen och erfarenheten i Sverige kring denna teknologi, så blir installationerna allt mer effektiva och stabila. Det finns ett antal säkerhetsaspekter som behöver beaktas och hanteras av professionella aktörer i anslutning till en installation. Det behöver kontrolleras att din bostad är lämpad för att koppla in ytterligare elektrisk utrustning i, detta med avseende på eldragningar och möjligheten att etablera en stabil installation där solcellerna inte påverkar annan utrustning, exempelvis Wi-Fi, negativt. Viktiga punkter listas nedan:

 1. Det är viktigt att kontrollera möjligheten att installera solceller och fortfarande ha tillräckligt avstånd till de brandväggar som finns bostaden. Din lokala räddningstjänst kan vara behjälplig med att svara på vilka regler som gäller i ditt område
 2. Då solceller ofta installeras på taket kommer takhöjden att justeras, vilket kan påverka snörasskydd och åskledare
 3. Samtliga rutiner som bör göras inför en installation av solceller hos dig, bör göras i samarbete med en professionell aktör, så att din anläggning blir säker och följer samtliga gällande regler

Hur en installation av solceller i Dalarna går till

Med anledning av den avancerade teknologi som kommer med en solcellsanläggning, samt de säkerhetsföreskrifter som gäller, så får installationer endast genomföras av behöriga elinstallatörer.  Tillsammans med din elinstallatör kommer du att skapa en plan kring vilken typ av solceller som är lämplig för din bostad, samt hur och var dessa bör monteras. Hänsyn bör tas bland annat till omgivande element som kan ha en påverkan på solproduktionen, exempelvis kringliggande bostäder, flaggstänger, träd och berg.

 1. När installationen väl ska genomföras, kommer detta ledas av din elinstallatör
 2. Genom att följa de direktiv som finns, samt ytterligare svenska normer för elinstallationer, kommer din installation att vara säkert konstruerad
 3. Anläggningen kommer att monteras så att det vid en takinstallation är rätt antal paneler, samt att allt kablage ligger i rännor eller rör, för att minska skaderisken
 4. Anläggningen kommer placeras på ett sätt så att risken för störning av kringliggande elektronik minimeras
 5. Anläggningen kommer även på ett säkert sätt kopplas in till elnätet för matning av överskottsel

Vad behöver du tänka på kring underhåll och drift av din solcellsanläggning?

En solcellsanläggning är tänkt att vara aktiv under en lång tid framöver. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla denna. Du som ägare av anläggningen är ansvarig för att detta görs på korrekt sätt, så inför en installation av solceller  på ditt hus i Dalarna bör du avsätta tid till att förstå vilket normalt underhåll och vilka kontroller som du behöver hantera. Samtliga installerade anläggningar levereras enligt riktlinjer med tillhörande dokumentation kring funktionalitet och drift. Denna bör du följa, tillsammans med regelbundna fysiska kontroller så att ingen yttre skada uppkommit.  

Kontakta oss om du är nyfiken att veta med om solceller i Dalarna

Boka gratis hembesök där vi kan svara på dina frågor som solceller!

Behöver du rådgivning kring solceller till ditt hus i Dalarna? Vi på Dalarna Solcellsmontage kan vägleda dig genom hela processen. Kontakta oss genom formuläret så hör vi av oss snarast för att besvara dina frågor och funderingar.